Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

“Çizgi Film ve Animasyon” Bölümü'nde, Çizgi Film ve Animasyon sinemasının tarihsel gelişimi, klasik canlandırma teknikleri, örnekler ile bu tekniklerin pekiştirilmesi, analizi konularında bilgilendirme ve ardından öğrencilerin yapacağı uygulamalarla canlandırmanın temel prensipleri konusunda deneyim kazanmaları hedeflenmiştir. 4 yıllık eğitim süresince, öğrencilerimizin çizgi film, cut-out, stop motion, kolaj, çamur, pixilation, gölge, obje, bilgisayar canlandırma gibi teknik alanlarda canlandırma filmin temellerini kavramaları amaçlanmaktadır. Ayrıca sinema dili, temel sanat eğitimi, iletişim yöntemleri, sanat tarihi, fotoğraf, desen, film müziği, ses, efekt, kurgu… vb konularındaki derslerle bireysel sanat eğitimlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Klasik canlandırmanın yanı sıra bilgisayar ortamında 2D ve 3D canlandırma film yapımı eğitimi verilecektir. Ayrıca öğrencinin lisans eğitimi sürecince, fakültemiz bünyesinde bulunan; öğrencinin ilgisini çeken, eğitimine katkı sağlayacak ilgili programlarda (Grafik Tasarım, İletişim Tasarımı, Sinema TV vb.) alan derslerine katılımı desteklenmektedir.

Öğrenciler, eğitimleri süresince atölye çalışmalarıyla deneyim kazanacak ve 4 kısa filmin yanında bir de mezuniyet projesi olmak üzere kendi seçecekleri teknikte bir film gerçekleştirerek mezun olacaklardır.
 
Öğrencilerimiz değişim programları ile yurtdışında öğrenim görebilir, Çift Anadal Programı ile de istediği alanda ikinci bir diploma alma şansına sahip olabilmektedir.