İletişim

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Dide Akdağ Satır
   d.akdag@iku.edu.tr
  Ataköy Kampüsü 1 D-12. , Bakırköy 34158 / İstanbul
Bölüm Başkan Yardımcısı
 Dr. Öğr. ÜyesiGöknur Sözüneri
   g.sozuneri@iku.edu.tr
   0212 498 4822
Arş. Gör. Sevim Karaalioğlu
   0212 498 4226
   s.karaalioglu@iku.edu.tr
Öğr. Gör. Özlem Malatyalıoğlu
   0212 498 4575
   o.malatyalioglu@iku.edu.tr

İstanbul Kültür Üniversitesi

Fakülte Sekreteri -  Merve Zengin
  (+90 212) 498 41 00
  (+90 212) 465 83 07
  stf.dekanlik@iku.edu.tr
  mzengin@iku.edu.tr
  Ataköy Kampüsü, Bakırköy 34158 / İstanbul