İKÜ’de Çizgi Film ve Animasyon

Sanat ve teknolojinin yeni olanaklarıyla tanışmak, bu olanakları yaratıcı bir eğitim süreciyle desteklemek, hayal dünyanı iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) olarak kendi çizgilerinle tasarlamak, Çizgi Film ve Animasyon alanının aranan isimlerinden biri olmak istiyorsan, İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’ne tercihlerinde yer verebilirsin.

Nasıl bir eğitim süreci?

İKÜ Çizgi Film ve Animasyon eğitiminin esası, günümüzün hızla değişen iletişim ve teknolojik olanaklarının hem kuramsal hem uygulamalı bir eğitim paketi içinde öğrenciye sunulmasıdır. Bu doğrultuda Çizgi Film ve Animasyon alanının önde gelen profesyonelleri ve akademisyenleri, öğrencilerine çok boyutlu algılayabilme, çözümleyebilme yetisi ile eleştirel bir bakış kazandırmayı hedeflerler. “Çizgi Film ve Animasyon Bölümü”nde, alanına özgü çalışmaların, yaratıcı projelerin ve türevlerinin planlanması, hazırlanması, pazarlanması süreçlerinin tüm aşamalarının gerçekleştirilmesi konusunda eğitim verilecektir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde açılması planlanan “Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde”, yeni iletişim araçlarını etkili kullanabilen, dijital medya ve uzantısı olan multimedya bileşenlerini (maya, 3D max, after effects vb.) teknolojinin olanaklarıyla bütünleştirebilecek, bu ağlara içerik üretebilecek kuramsal bilgiler ve pratik uygulamalarla eleştirel ve estetik değerleri oturmuş bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. “Çizgi Film ve Animasyon Bölümü”nde, karakter tasarımı, canlandırma teknikleri, görsel tasarım, illüstrasyon, grafik, çizgi film ve animasyon gibi,  “mesleğe hazırlayan” bilgilerin verildiği dersler ile proje-staj odaklı uygulamalarda yer alacaktır.