İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Bitirme Projesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nde Bitirme Projesi’nin amacı, öğrencilerin dört yıllık eğitim yaşamları süresince kuramsal ve uygulamalı alanlarda edindikleri bilgi ve deneyimler doğrultusunda bir proje üretmelerini sağlamaktır. Öğrenciler bitirme projelerini, program ders planındaki 7. ve 8. Yarıyıl dersleri olan ANM0001 kodlu Bitirme Projesi I ve ANM0002 kodlu Bitirme Projesi II dersleri kapsamında hazırlamaktadırlar. 

Öğrencilerin danışmanları rehberliğinde hazırlayacakları proje ile ilgili çalışma aşamaları aşağıda yer almaktadır; 

  • Projenin içeriği hakkında genel bilgilendirme
  • Projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için istenilecek olan taslak sunum/ araştırma dosyası için proje yazım kuralları, sunum teknikleri hakkında genel bir bilgilendirme
  • Proje konularının belirlenmesinin ardından, proje konuları üzerinde gerçekleştirilen görüşmeler sonucu uygulama aşamasında tasarımlarda oluşabilecek sorunların saptanması ve çözüm yolları. 
  • Örnek projelerin incelenmesi ve proje genel akışının saptanması ve gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda elde edilen bilgilerin raporlaştırılması.
  • Proje ile ilgili raporlaştırılan bilgilerden yola çıkılarak gerçekleştirilecek uygulamalara yönelik araştırma yapılarak tasarımların üretiminin Çizgi Film ve Animasyon üretim aşamalarına uygun olarak planlanması 
  • Uygulama çalışmalarıyla ilgili fikirlerin geliştirilmesi
  • Gerçekleştirilen uygulamaya ilişkin taslakların gözden geçirilmesi
  • Uygulama taslakları üzerinde ön izleme ve görüşlerin paylaşımı.
  • Uygulamalı Çizgi Film ve Animasyon çalışmalarının sunum formatına dönüştürülmesi ve çalışmaya ilişkin gerekli görsel çıktıların ve hazırlanması
  • Proje sunumlarının düzenlenmesi ve jüri değerlendirmesine sunulması